In- of externe vertrouwenspersoon

Eén op de zes werknemers heeft te maken met ongewenst gedrag, 1 op de 7 werknemers heeft burn-out klachten

Ongewenst gedrag (pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie maar ook werkdruk) komt op elke werkvloer voor. Nog sterker de cijfers zijn schrikbarend. Eén op de zes medewerkers wordt geraakt door ongewenst gedrag. 16% van alle verzuimde werkdagen had werkstress als reden. 1 op de 7 medewerkers verzuimt vanwege burn-out klachten.
De impact is dus enorm zowel voor werkgever (denk bijvoorbeeld aan verzuim) als voor het slachtoffer. Niet voor niets dat alle ondernemingen op grond van de Arbowet verplicht zijn om hun werknemers hiertegen te beschermen. Een vertrouwenspersoon kan hier een onderdeel van zijn.

Een personeelsfunctionaris, bedrijfsmaatschappelijk werker of een werknemer die gewaardeerd en vertrouwd wordt, kan deze rol op zich nemen. Er zijn geen vaste regels. Toch zie je nog vaak dat het iemand is die een (hiërarchische) arbeidsverhouding heeft met de werknemer voor wie hij moet opkomen. Hierom vind ik het onverstandig om hen deze rol te laten vervullen. Al was het alleen om strijdige belangen, discussie en twijfel te voorkomen.

Intern

Die leuke collega dan waarmee iedereen het kan vinden. Prima om hem of haar de rol van vertrouwenspersoon toe te dichten?
Geen goede zaak en wel om een aantal redenen. Het is een collega die, hoe aardig hij of zij ook is en hoe goed diegene ook kan luisteren, niet de expertise heeft om met conflicten of klachten om te gaan. Het een functie naast de huidige werkzaamheden die daarnaast mentaal ook nog wel wat vraagt van een medewerker. Daarnaast is het ook een collega met wie je op vrijdagmiddag gezellig de vrijdagmiddagborrel wil nuttigen.

Vermenging van werkzaamheden, de ‘dubbele pet’ is bijna niet te voorkomen.

Combinatie

Zelf ben ik voorstander van een externe vertrouwenspersoon of een combinatie van zowel een interne als externe vertrouwenspersoon. Dat laatste heeft mijn voorkeur omdat een medewerker zelf kan kiezen en keuze is in deze altijd wijs.

Het leven van een vertrouwenspersoon gaat niet altijd over rozen

Uit onderzoek in maart van dit jaar bleek dat 10% van de ondervraagde interne vertrouwenspersonen de hulp aan slachtoffers van ongewenst gedrag moesten staken. Werkgevers bemoeien te vaak (23%) met de zaken van de externe vertrouwenspersionen.
Nog een reden om, als je het echt belangrijk vindt om een vertrouwenspersoon aan te stellen, niet moet kiezen voor een interne vertrouwenspersoon.

 

Meer weten over een vertrouwenspersoon in uw bedrijf?
Annemieke Kirch
06-54766729
Twente Counseling

E-book Routeplanner leidinggevenden

Leidinggevende Whitepaper

Dank je voor de inschrijving en veel leesplezier!

E-book HR het fundament van elke organisatie

HR Whitepaper

Dank je voor de inschrijving en veel leesplezier!