Mijn diensten

‘’Zichtbaar zijn is essentieel. Medewerkers moeten weten wie ik ben. Ook als vertrouwenspersoon moet je het vertrouwen verdienen”.

Wat doe ik ?

Als externe vertrouwenspersoon

“ben ik het luisterend oor voor iedereen binnen de organisatie. Niet alleen als er iets aan de hand is, maar ook als vraagbaak voor leidinggevenden, HR en directie. Samen hebben we een signalerende functie en kunnen we preventief handelen mocht dat nodig zijn.

Soms kan een luisterend oor en even een keer goed je hart luchten al voldoende zijn. Voldoende om een volgende stap te kunnen nemen en het probleem bespreekbaar maken met de juiste persoon binnen je organisatie.

Des te belangrijker is dat medewerkers weten wie ik ben. Want ook ik moet uiteindelijk het vertrouwen nog wel gaan verdienen. Zichtbaarheid vind ik daarom essentieel.

Als externe vertrouwenspersoon heb ik de volgende taken:

  • Het opvangen, begeleiden en informeren van medewerkers
  • Het voorlichten en informeren van de organisatie
  • Het adviseren van bestuur en management
  • et opstellen van rapportages 

Na verloop van tijd ben ik niet meer nodig 

Iedereen verdient een veilig werkklimaat. Samen kunnen we dat bereiken. Hoe mooi zou het zijn als we met mijn hulp mijn functie als externe vertrouwenspersoon na verloop van tijd ook weer “overbodig” maken. Omdat de basis goed is, iedereen zichzelf kan zijn in een veilige, open en prettige werkomgeving waar ook over lastige onderwerpen gesproken wordt.

Als coach

Als coach begeleid ik medewerkers met allerhande vragen en problemen. Allereerst ben ik een luisterend oor. Vervolgens maak ik jou als medewerker of leidinggevende bewuster van je eigen rol, je kwaliteiten, je valkuilen en je verantwoordelijkheden. Ik houd je een spiegel voor. Maak niet werkende patronen inzichtelijk en werk aan nieuwe vaardigheden. Ik geef richting en ondersteuning waar nodig. Het voordeel is dat ik vanuit mijn externe rol veel directer kan zijn, maar daarbij altijd oog heb voor jou en voor het bedrijf.Verzuim is het gevolg van vele oorzaken. Dat vraagt dan ook om een

Als Trainer

Jouw rol als leidinggevende is essentieel als het gaat om een veilige werkomgeving en een duurzame inzetbaarheid. Maar tegelijkertijd is dat ook een lastige rol.

Je werkt elke dag samen met je collega’s en kent hen door en door. Wellicht herken je signalen, zie je risico’s, heb je al meerdere gesprekken gevoerd die voor beide partijen goed voelden, maar die nog niet het juiste resultaat hebben gebracht.

Ik ondersteun jou als leidinggevenden en geef -afhankelijk van je vraag en de signalen van je medewerkers- workshops, zodat iedereen z’n werk zo goed mogelijk kan doen. Ik ben gespreks- en sparringpartner. Ik zie het als mijn taak om samen met jou en je medewerkers te denken in oplossingen. Om op die manier problemen te voorkomen, het vertrouwen te herstellen en daardoor het risico op verzuim te verminderen.

Annemieke trainde meerdere teams binnen onze organisatie. Met enthousiasme, realiteitszin en inlevingsvermogen wist ze medewerkers te inspireren gewenste verandering in gang te zetten.

Ruben Buijserd

Advies & Managment, Midmid

’Wij moeten ook aan de slag’

We denken al langer over een vertrouwenspersoon, maar ik heb nog wat vragen. 

 

Vertel me meer…

Meest recente blogs

Leuk als je me wilt volgen

Ongewenst gedrag bespreekbaar maken

(On)gewenst gedrag bespreekbaar maken is zo belangrijk. Dus niet wachten tot het plaatsvindt maar regelmatig op de agenda zetten.

Pesten op de werkvloer

Pesten op de werkvloer Het leek deze hele week voor mij wel de week van het pesten. Driemaal werd ik, als externe vertrouwenspersoon gebeld door medewerkers van diverse bedrijven met een melding over extreem pesten op de werkvloer. Ik weet dan direct weer waarom ik de...

Is een vertrouwenspersoon verplicht?

Is een vertrouwenspersoon verplicht? Die vraag krijg ik nog regelmatig. Maar nee, het is (nog) niet verplicht maar wel verstandig. De cijfers liegen er niet om. Volgens de Inspectie SZW maakten 1,2 miljoen mensen melding van ongewenst gedrag op de werkvloer; pesten,...

E-book Routeplanner leidinggevenden

Leidinggevende Whitepaper

Dank je voor de inschrijving en veel leesplezier!

E-book HR het fundament van elke organisatie

HR Whitepaper

Dank je voor de inschrijving en veel leesplezier!