Trainen van softskills

Doorleren is een voorwaarde geworden voor zowel persoonlijk als bedrijfseconomisch succes.
41% van de werknemers gaf in 2015 persoonlijke groei als leerdoel aan, op nummer 2 en 3 stonden leren coachen en communicatief vaardiger worden. Deze zogenoemde softskills (net als creativiteit, luisteren en het kunnen werken in een team) zijn niet alleen handig bij het beoefenen van je vak maar ze hebben ook een positief effect op je privéleven (want wie wil er nu niet overtuigen of begrepen worden). Softskills zijn interpersoonlijk en breed toepasbaar en gaan vooral over eigenschappen terwijl de hardskills vooral gaan over vakkennis en het vermogen om een bepaalde taak uit te voeren. De juiste combinatie tussen hard- en softskills is wat je carrière voortbeweegt.
Het is dus geen wonder dat de laatste jaren steeds meer werkgevers en werknemers aandacht schenken aan het trainen van softskills. Deze softskills zijn niet gemakkelijk te leren, maar moeten zich ontwikkelen. Met voldoende oefening, feedback en aanmoediging kun je zelf je softskills verbeteren. Dus als je je wilt onderscheiden, promotie wilt maken of op wilt vallen als werknemer, als leidinggevende is juist het trainen van softskills belangrijk.

Heeft u er al over nagedacht welke softskills u wilt ontwikkelen?

Heeft u er al over nagedacht welke softskills u wilt ontwikkelen?

Kennis delen
Daarnaast geloof ik enorm in het intern kennis delen; het leren van elkaar. Veel kennis is (latent) aanwezig  maar vaak weten collega’s van elkaar niet welke vaardigheden en skills de ander heeft.  Door medewerkers te betrekken bij de visie en doelstellingen van een bedrijf of afdeling en hen daarnaast verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerdoelen en hen ruimte te bieden om tot nieuwe inzichten te komen, zal een medewerker gemotiveerder zijn om te leren.

Ieder bedrijf heeft de wens om gemotiveerd en kundig personeel in dienst te hebben. Werknemers hebben eigenlijk dezelfde wens. Zij willen zich ook blijven verbeteren en zo optimaal mogelijk functioneren.
Dit is dan ook het uitgangspunt van de trainingen en workshops die ik geef. Het is een keuze model dat is afgestemd op de doelen die op dat moment gesteld worden door het bedrijf maar ook regelmatig aangepast kunnen worden aan de bijgestelde eisen en wensen. Elk bedrijf heeft zo zijn eigen behoefte aan opleiding en vaardigheden.

De workshops zijn kort en interactief en vooral bedoeld om werknemers mee te laten denken over hun eigen doelstellingen en hun uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Door dit te faciliteren voelen zij zich gemotiveerder en betrokken bij de organisatie. Ze willen uitgedaagd worden en hebben behoefte aan persoonlijke groei. Groeien en leren is niet iets wat ophoudt, het is een continu proces van (mogen) vallen en opstaan, van nieuwe ervaringen en inzichten opdoen, van vooruit durven kijken en nieuwe dingen omarmen. Flexibiliteit om te schakelen en in te spelen op nieuwe situaties moet in het DNA van een bedrijf en zijn medewerkers gaan zitten.

Wilt u meer weten over mijn workshopmodel; ik vertel het u graag,

Annemieke Kirch
tel. 0654766729
Twente Counseling

E-book Routeplanner leidinggevenden

Leidinggevende Whitepaper

Dank je voor de inschrijving en veel leesplezier!

E-book HR het fundament van elke organisatie

HR Whitepaper

Dank je voor de inschrijving en veel leesplezier!