Waarom geen waarom?
We stellen de ‘waarom-vraag’ regelmatig of we krijgen deze voorgelegd. Deze blog gaat er vooral over ‘waarom geen waarom?We groeien op met de waarom-vraag. Let er maar eens op hoe vaak je een vraag begint met waarom of dat je deze gesteld krijgt (denk maar eens aan je baas, je docent in de klas of je ouders). Het lijkt een heel eenvoudig en onschuldig maar de ‘waarom-vraag’ levert zelden het antwoord op wat je hoopt omdat deze iets doet met de sfeer. Elke vraag die begint met ‘waarom’ heeft in principe als doel om iets te onderzoeken, te bevragen dus meer informatie te verkrijgen. We zijn ons er onvoldoende bewust van dat een ‘waarom-vraag’ niet uitnodigend werkt en vaak onbewust gevoelens van ongemak oproepen.

Impact
De impact is van een ‘waarom-vraag’ is soms erg groot. De ontvanger voelt zich vaak alsof hij ter verantwoording geroepen wordt, het heeft vaak een negatieve lading (waarom heb je dit gedaan?, waarom ben je laat, vervelend, nooit thuis?, waarom heb je je haar rood geverfd?) of geeft de ontvanger het gevoel als enige verantwoordelijk te zijn voor het (niet gewenste) resultaat (waarom moet ik altijd alles alleen doen?).

Een vraag die met waarom begint impliceert vaak een ongelijke (onbewuste) machtsverhouding. Bedenk maar eens wanneer jij een vraag krijgt die met waarom begint. Je krijgt het gevoel dat je je moet verklaren, er ontstaat een soort van machtsstrijd, je wordt onzeker of raakt geërgerd. Ineens lijkt het alsof er iets te winnen of te verliezen valt. Bedenk nu ook eens een positieve situatie en dat de vragen die je dan gesteld worden zelden of nooit met ‘waarom’ beginnen maar veel meer het ‘hoe’  heb je dit gedaan of ‘wat’ heb je gedaan.

Belangrijk is dus van tevoren wat je wilt bereiken met een ‘waarom’ vraag, wat zou je als uitkomst willen zien en welk effect wil je bewerkstelligen. Wil je iemand laten nadenken, of moet hij zich verantwoordelijker voelen of wil je informatie krijgen.

Een vraag die niet begint met ‘waarom’ geeft veel meer kans op een echt gesprek, een dialoog met wederzijds respect. Er komt veel meer ruimte om te luisteren naar beweegredenen en motivatie voor iemands gedrag. Het blijkt niet in de praktijk nog niet zo eenvoudig een waarom vraag te vermijden. Het vraagt aandacht, oefening en vooral bewustwording.

Tips:
Probeer ‘waarom-vragen’ zoveel mogelijk te vermijden:
Waarom heb je dit gedaan?  vervangen door Hoe heb je deze keuze gemaakt, wat deed je besluiten dit te doen, welke factoren….
Waarom is dit een probleem?  vervangen door Wat gebeurt er met je dat je dit als een probleem ervaart, hoe komt het dat je dit als probleem ervaart…
Waarom heb je dit zo aangepakt?  vervangen door Welke overwegingen hebben meegespeeld toen je deze keuze maakte, welke informatie heb je verzameld voordat je dit besluit nam, waar heb je allemaal rekening mee gehouden….

Stel je een waarom-vraag wees je dan extra bewust van de ‘verpakking’; de intonatie, het moment, de manier waarop en de formulering van de vraag.

NB.: Waarom-vragen zijn prima vragen om aan jezelf te stellen
Waarom heb ik deze blog geschreven?

Annemieke Kirch
06-5766729

Twente Counseling de no nonsens organisatie die niet voor u maar met u en uw medewerkers samenwerkt

Twente Counseling de no nonsens organisatie die niet voor u maar met u en uw medewerkers samenwerkt

E-book Routeplanner leidinggevenden

Leidinggevende Whitepaper

Dank je voor de inschrijving en veel leesplezier!

E-book HR het fundament van elke organisatie

HR Whitepaper

Dank je voor de inschrijving en veel leesplezier!