Wat motiveert jou?

Wie wil het nu niet gemotiveerde medewerkers. We vinden ons zelf ook altijd zeer gemotiveerd maar wat is motivatie nu eigenlijk. Motivatie is een veel bediscussieerd onderwerp. Werkgevers eisen gemotiveerde medewerkers en optimale inzet om de doelstellingen van het bedrijf te realiseren. Docenten eisen motivatie van hun leerlingen. Theoretisch weten we hoe we het willen maar praktisch is het een stuk lastiger. Leerlingen weten niet meer wat leren is, werknemers niet meer wat werken is. Er wordt geklaagd over een zesjes-cultuur, een 9-tot-5-mentaliteit, een proactieve houding, niet meer doen dan hoogstnoodzakelijk of alleen oog hebben voor het eigen belang. Motivatie ontbreekt!

Zoals zoveel dingen geldt ook voor motivatie, het is een persoonlijke waarneming en opvatting. We praten met elkaar over motivatie en denken het over hetzelfde te hebben maar werkgevers en werknemers, docent en leerling denken erg verschillend over elkaars motivatie en die van henzelf.

Motivatie is persoonlijk
Wikipedia zegt hierover: Motivatie is datgene wat een individu tot bepaald gedrag drijft. Motivatie heeft invloed op de initiatie, richting, intensiteit en volharding van het menselijk gedrag. Het woordenboek geeft ons het volgende antwoord:

mo·ti·va·tie (de ~ (v.))
1 enthousiasme voor een taak => drijfkracht
2 [psych.] drijfveer => motief

Motivatie heeft dus vooral te maken met iets persoonlijks, iets wat ons drijft en enthousiast maakt. Motief en drijfkracht lijkt hier dus met elkaar verbonden. Als we dit dus weten, is het belangrijk om er achter te komen waarom medewerkers of leerlingen iets doen, voor je werken maar ook wat hen enthousiast maakt. Vaak zijn mensen zich hier onvoldoende bewust van en wordt geld (verdienen) genoemd als belangrijkste motief. Alhoewel niet onbelangrijk heeft dit motief niets met het werk te maken. Maatschappelijke status vinden we ook belangrijk maar ook dit heeft niet te maken met het werk. Dit laat wel zien dat motieven voor werknemers om te werken vaak niet in lijn liggen met de doelstellingen van de werkzaamheden.

Geld of status
Meer geld verdienen of een hogere functie bekleden, maakt dat we ons even weer gemotiveerd of tevreden voelen maar uiteindelijk zal niemand hier harder door gaan werken. Leerlingen straffen of werknemers een reprimande geven, zorgt er maar heel even voor dat er een andere weg wordt ingeslagen maar aangezien de motivatie er niet is, zal dit van korte duur zijn.

Complimenten
We zijn zo gewend om te kijken naar wat niet goed gaat, dat we vaak vergeten een compliment uit te delen als iets wel goed gaat. Wat goed gaat, vinden we vaak heel gewoon of diegene had geluk. Gaat er iets fout dan zien we heel goed wat er anders had gemoeten. Het zou mooi zijn als we ons meer beseffen dat een compliment of een ‘aai over de bol’ meer effect heeft om gedrag aan of af te leren. In een eerdere blog schreef ik al hoe lastig we het vinden complimenten te geven en te ontvangen.

Intrinsieke motivatie
Wil je gedrag veranderen dan zal je als docent of leidinggevende moeten inzetten op de intrinsieke motivatie van je medewerkers of leerlingen. Tijdens mijn trainingen kom ik er achter dat we dat eigenlijk best lastig vinden om dit van onszelf onder woorden te brengen en al helemaal niet weten hoe dit zit bij onze leerlingen of medewerkers.
Weten jullie het? Wat motiveert jou?

Annemieke Kirch
Twente Counseling

PS  tijdens mijn workshops/trainingen ga ik hier dieper op in. Interesse? Ik kom graag langs.

Twente Counseling de no nonsens organisatie die niet voor u maar met u en uw medewerkers samenwerkt

Twente Counseling de no nonsens organisatie die niet voor u maar met u en uw medewerkers samenwerkt

 

E-book Routeplanner leidinggevenden

Leidinggevende Whitepaper

Dank je voor de inschrijving en veel leesplezier!

E-book HR het fundament van elke organisatie

HR Whitepaper

Dank je voor de inschrijving en veel leesplezier!